Yayınlar

       KÖRTİK TEPE

 • Özkaya, V.-O. San, “Körtik Tepe Arkeolojik Kazıları”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara (2002), s. 423-434.
 • Özkaya, V., O. San, “Körtik Tepe 2001 Kazısı”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara (2003), s. 423-436.
 • Özkaya, V., “2002 Yılı Körtik Tepe Kazısı”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara (2004), s. 103-116. DOI:10.13140/RG.2.1.1446.3766
 • Özkaya, V., “Körtik Tepe 2005 Yılı Kazısı”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara (2007), s. 29-50.
 • Özkaya, V., O. San, G. Barın, A. Coşkun, M. Aksoy, F. S. Şahin, “Körtik Tepe 2006 Kazısı”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara (2008), s. 351-370.
 • Özkaya, V., O. San, A. Coşkun, F. S. Şahin, M. Kartal, “Körtik Tepe 2007 Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara ( 2009), s. 85-106.
 • Özkaya, V., A. Coşkun, O. San, F. S. Şahin, G. Barın, M. Kartal, Yılmaz S. Erdal, “Körtik Tepe 2008 Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara (2010), s. 511-535.
 • Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe 2009 Kazısı”, 32.  Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara (2011), s. 81-100.
 • Özkaya, V., A. Coşkun, M. Benz, Y. S. Erdal, L. Atıcı, “Körtik Tepe 2010 Kazısı”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara (2012), s. 315-338.
 • Benz, M., A. Coşkun, B. Weninger, K.W. Alt, V. Özkaya, “Stratigraphy and Radiocarbon Dates of the PPNA Site of Körtik Tepe, Diyarbakır”26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara (2011), s. 70-80.
 • Benz, M., A. Coşkun, C. Rössner, K. Deckers, S. Riehl, K.W. Alt, V. Özkaya, “First evidence of an Epipalaeolithic hunter-fisher-gatherer settlement at Körtik Tepe”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt I, Ankara (2013), s. 65-78.
 • Özkaya, V., A. Coşkun, N. Soyukaya, Körtik Tepe: Uygarlığın Diyarbakır’daki İlk Adımları / The First Traces of Civilization in Diyarbakır / Die Ersten Stufen der Zivilisation in Diyarbakır, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978-605-149-011-3
 • Özkaya, V., O. San, H. Yıldızhan, “Körtiktepe 2000 Kazıları / Excavations at Körtik Tepe 2000”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültürel Varlıkları Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları / Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2000, Eds. N. Tuna, J. Velibeyoğlu, ODTÜ/METU-TAÇDAM, Ankara (2002), s. 739-758. ISBN:975-429-192-6
 • Özkaya, V., O. San, “2001 Körtiktepe Kazıları / 2001 Excavations at Körtik Tepe”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültürel Varlıkları Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları / Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2001, Eds. N. Tuna, J. Greenhalg, J. Velibeyoğlu, ODTÜ/METU-TAÇDAM, Ankara (2002), s. 739-758. ISBN:975-429-217-5
 • Özkaya, V., “Körtik Tepe: An Early Aceramic Neolithic Site in The Upper Tigris Valley”, Anadolu’da Doğdu – 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan / Festschrift für Fahri Işık zum 60. Geburstag, Ed. T. Korkut, H. İşkan, G. Işın, Ege Yayınları – İstanbul (2004), s. 585-599. ISBN: 97897580770794
 • Özkaya, V., O. San, “Körtik Tepe: Bulgular Işığında Kültürel Doku Üzerine İlk Gözlemler”Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı: Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, Eds. M. Özdoğan, N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları-2561, İstanbul (2007), s. 21-36. ISBN: 978-9944-75-022-6
 • Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe”, 12000 Yıl Önce “Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı” Neolitik Dönem,  Ed. N. Başgelen, Yapıkredi Yayınları, İstanbul (2007), s. 86-88, 143-156. ISBN: 978-975-08-1297-2
 • Özkaya, V., O. San, “Körtik Tepe”, Vor 12.000 Jahren in Anatolien – Die ältesten Monumente der Menschheit / İnsanlığın En Eski Anıtları. 12.000 Yıl Önce Anadolu, [Begleitbuch zur Großen Landeausstellung Baden-Württemberg 2007 im Badischen Landesmuseum Schloss Karlsruhe] / hrsg. vom Badischen Landesmuseum  Karlsruhe. [Red.: Clemens Lichter], Stuttgart (2007), s. 78, 436. ISBN: 978-3-8062-2072-8
 • Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe Kazıları: Erken Neolitik Dönemde Bölgesel Kültürel İlişkiler Üzerine Bazı Gözlemler”, B. Can ve M. Işıklı (yay), Doğudan Yükselen Işık. Arkeoloji Yazıları, Atatürk üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı, eds. Birol Can ve Mehmet Işıklı, İstanbul (2008), s. 81-98.
 • Özkaya V., A. Coşkun, “Körtik Tepe”, The Neolithic in Turkey, New Excavations & New Research, The Tigris Basin, eds. M. Özdoğan, N. Başgelen, P. Kuniholm, Vol I, Archaeology and Art Publication, İstanbul (2011), p. 89-127. ISBN: 978-605-396-150-5
 • Özkaya V., A. Coşkun, “Körtik Tepe 2000-2009 Kazıları Ön Değerlendirme Raporu/The Preliminary Report of Körtik Tepe Excavation 2004-2008 Seasons”, Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları, 2004-2008 Çalışmaları/The Ilısu Dam and HEP Project Excavations, Season 2004-2008, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara (2013), 1-38. ISBN 978-975-17-3684-0
 • Özkaya, V. and O. San, “Körtik Tepe 2002 Kazıları / Körtik Tepe 2002 Excavations”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2002, Cilt/Vol. II, Der./ Ed. by N. Tuna – O. Doonan, ODTÜ/METU-TAÇDAM, Ankara (2011), pp. 821-850.
 • Özkaya, V., “Körtik Tepe Kazıları/The Excavations at Körtik Tepe”, Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004-2008 Çalışmaları/The Ilısu Dam and HEP Project Excvations Seasons 2004-2008, Diyarbakır (2013), s/p. 1-38. ISBN: 978-975-17-3684-0
 • Özkaya, V., “Diyarbakır-Batman Yöresinin Erken Kültür Tarihi Açısından Körtik tepe Höyüğünün Önemi”, Diyarbakır Geleneksel El Sanatları, Ed. K. Haspolat, F.E. Daşdağ, Cilt I. Ankara (2012), s. 23-40. ISBN: 978-605-359-989-0
 • Benz, M., Deckers, K., Rößner, C., Alexandrovsiy, A., Pustovoytov, K., Scheeres, M., Fecher, M., Coşkun, A., Riehl, S., Alt, K.W. and Özkaya, V., “Prelude to village life. Environmental data and building traditions of the Epipalaeolithic settlement at Körtik Tepe, Southeast Turkey”, Paléorient 41.2 (2015), 9-30.
 • Felix Schreiber, Aytac Coşkun, Marion Benz, Kurt W. Alt, Vecihi Özkaya , “Multilayer Floors in the Early Holocene Houses at Körtik Tepe – an Example from House Y98“, Neo-Lithics 2/14 (2014), 13-22.
 • Carter, T. S. Grant, M. Kartal, A. Coşkun and V. Özkaya, “Networks and Neolithisation: Sourcing obsidian from Körtik Tepe (SE Anatolia)”, in Journal of Archaeological Science 40 (2013), p.556-569.
 • Coşkun, A., M. Benz, C. Rössner, K. Deckers, S. Riehl, K. W. Alt and V. Özkaya, “New Results on the Younger Dryas Occupation at Körtik Tepe”, Neo-Lithics 1/12 (2012), 25-32.
 • Benz, M, A Coşkun, I. Hajdas, K. Deckers, S. Riehl, K. W Alt, B. Weninger and V. Özkaya; “Methodological Implications of New Radiocarbon Dates from the Early Holocene Site of Körtik Tepe, Southeast Anatolia”. Proceedings of the Sixth Radiocarbon and Archaeology Symposium, held in Paphos, Cyprus, 10–15 April 2011 in Radiocarbon An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, , Vol 54, No 3–4 (2012); pp. 291-304. DOI: 10.2458/azu_js_rc.v54i3–4.16140
 • Coşkun A., Benz M., Y.S. Erdal, M. Koruyucu, K. Deckers, S. Riehl, A. Siebert, K.W. Alt and V. Özkaya , “Living by the Water – Boon and Bane for the People of Körtik Tepe”, NeoLithics 2/10 (2010), 60-71.
 • Özkaya,V., A. Coşkun, “Körtik Tepe, A New Pre-Pottery Neolithic A Site in Southeastern Anatolia”, Antiquity Vol. 83, Issue 320 (June 2009), 1-4. ISSN: 0278-6656
 • Arbuckle, B. S., V. Özkaya, “Animal exploitation at Kortik Tepe: An early Aceramic Neolithic site in southeastern Turkey”, Paléorient 32.2 (Paris 2006), p. 113-136. ISBN: 978-2-271-06531-5 – ISSN: 0513-9345
 • Özkaya, V.  Excavations at Körtik Tepe. A New Pre-Pottery Neolithic A Site in Southeastern Anatolia. NeoLithics 2/09 ( 2009), p. 3-8.
 • http://www.exoriente.org/associated_projects/ppnd_site.php?s=81
 • Özkaya, V., A. Coşkun, “Anadolu’nun Erken Kültür Tarihinde Körtik Tepe’nin Yeri ve Önemi”, Arkeoloji ve Sanat, 129 (2008), 1-18.
 • Coşkun A., Benz M., Özkaya V., “Körtik Tepe” In: PPND- Platform for the Publication of Neolithic Radiocarbon Dates, 2010

      POPÜLER MAKALELER

 • Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe”, Atlas, 240, Mayıs 2013, 92-93.
 • Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe, Yerleşik Yaşamın Başlangıcı”, ArkeoAtlas, 2013-01, 30-39.
 • Özkaya, V., Coşkun A., “Körtik Tepe, İnsanoğlunun Uygarlığa İlk Estetik Dokunuşu”, Aktüel Arkeoloji, (Mayıs-Haziran 2012-27) , 88-95.
 • Özkaya, V., Coşkun A., “Körtik Tepe”, Aktüel Arkeoloji, (Eylül 2010-17), 100-105.
 • Özkaya, V., Coşkun A., Şahin, F. S., “Gre Abdurrahman: Tarımsal Koloni Merkezi”, Aktüel Arkeoloji, Eylül 2010-17, 96-99.
 • Pollmann, T.*, B. Vashev*, R. Rosenbauer‡, K. Pustovoytov§, E. Marinova-Wolff, M. Benz†, A. Coşkun#, V. Özkaya, -“Understanding Prehistoric Landscapes – Understanding Early Sedentism Körtik Tepe in Southeastern Turkey as a Key-Site”, Deutsche Forschungsgemeinschaft, hi-res workshop at University of Bern, 8-10.11.2012. (POSTER)
 • Grant, S., Carter, T., Kartal, M. and Özkaya, V. (2011), ‘Obsidian sourcing at Körtik Tepe (SE Turkey)”, Annual Meeting of the American Schools of Oriental Research, Sacramento (USA), April 2011 [Poster].
 • Grant, S., T. Carter, M. Kartal, V. Özkaya, (2011), “Obsidian Sourcing at Körtik Tepe (Turkey)”, SAA 76th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Sacramento USA, 30 March-3 April, 2011.
 • Grant S., T. CARTER, V. Özkaya and M. Kartal (2012), ‘Of Neolithisation and Regionalism: Obsidian sourcing at PPNA Körtik Tepe (SE Turkey)’. 7th International Conference of Chipped and Ground Stone Industries of the Pre-Pottery Neolithic, Barcelona, 14-17 February 2012. (Sunum)
 • Grant, S., Carter, T., Kartal, M. and Özkaya, V. (2011), ‘Relationships and regionalism: Obsidian sourcing at KörtikTepe (SE Turkey)’, Annual Meeting of the American Schools of Oriental Research, San Francisco (USA), November 2011. (Sunum)